leki inkretynowe

Czym są tiki nerwowe? Kiedy występują?

Termin schizofrenia pochodzi od starogreckich słów oznaczających „rozszczepić” i „umysł”. W dosłownym tłumaczeniu nazwę choroby można tłumaczyć, jako „rozszczepienie umysłu”. Schizofrenię zalicza się do zaburzeń psychicznych i psychoz endogennych. Rodzaje występujących schizofrenii Wyróżnia się schizofrenie następującego typu, zgodnie z Międzynarodową…